Nasza Firma posiada oferty ponad 50 banków
w Polsce. W celu wybrania dla Państwa najkorzystniejszej oferty, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Dziękujemy! "MONEY ON INVESTMENTS"


Podaj rodzaj leasingu:

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Data rozpoczęcia działalności:

Przedmiot leasingu:

Rok produkcji przedmiotu leasingu:

Okres leasingu:

Wartość przedmiotu leasingu netto:

Wysokość opłaty wstępnej:

Dodatkowe informacje:

Twój E-mail:

Wysyłając niniejszy formularz, jednocześnie wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez MONEY ON INVESTMENTS lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

moneyoninvestments.pl | kredyty, ubezpieczenia, leasing | designed by grabbi | Koło 2010