Redovisning Och Bokföring med prisgaranti Vi är specialiserade på tillväxtföretag Vi vill växa med Er! Välkommen till samarbete med Target Redovisning!

LÖNEADMINISTRATION

Vi tar hand om lönehantering!

REDOVISNING

Gör vad du kan, låt oss sköta resten!

BOKSLUT

Hos oss får du en helhetstjänst!

SKATTEPLANERING

Vi hittar den bästa lösningen!

Välkomnar till samarbetet med oss!

Vårt erbjudande är riktat mot företag som söker professionellt stöd inom ekonomi och redovisning i hela Sverige. Vi kan erbjuda högkvalitativa tjänster, vi arbetar enligt god bokföringssed och använder senaste programvara specialiserad efter kundbehov. 

Vi har ett brett erbjudande av professionella tjänster inom skatter och bokföring, samt en konsultverksamhet. Vilket slutligen innebär att Target Redovisning kan ta ett helhetsansvar för ditt företags behov och frågeställningar inom ekonomi och redovisning.

Löpande redovisning

Rätt ordnad bokföring är grunden till en lyckad verksamhet. Vi tillhandahåller redovisningstjänster samt ekonomisk rådgivning till olika bolagsformer.

Skatteplanering samt rådgivning

Target Redovisning erbjuder alla våra kunder råd och omfattande tjänster inom skatteplanering på kort och längre sikt samt assistans under skatterevisioner.

HR – betalningsservice

Inom området löner och administration erbjuder vi helhetslösningar. Vi förstår vikten av att löner och adminstration sköts på ett korrekt sätt, att det utförs säkert, tryggt och kostnadsefffektivt.

Starta aktiebolag med oss!

Ett aktiebolag blir en juridisk person efter registrering som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker.

Aktiebolaget är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats, minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Egendomen kallas apportegendom och ska värderas av revisor. Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (vd). I ett aktiebolag måste det finnas minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

Kontakta oss på Target Redovisning vi hjälper dig att komma igång med att starta aktiebolag eller andra företagsformer!

Våra kunder gillar oss

Det huvudsakliga målet med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta. Det är våra kunder som skall ha nytta av att vi har infört ett kvalitetssystem. Ju nöjdare kunder vi får desto bättre blir vi.